Senda inn ábendingar eða kvartanir vegna náms

Hér getur þú sent inn ábendingar sem fara beint til hagsmunastjóra Tvíundar.

Ábendingarnar geta til dæmis verið: Kvarta vegna kennslu í áfanga, kvarta vegna kennara, nemandi upplifir misrétta eða hvað sem er. Öllum nemendur eiga að líða vel í námi, fá góða og vandaða kennslu og upplifa jafnrétti. Tvíund er hagsmunavörður allra nemanda sem stunda nám við Tölvunarfræðideild HR.